Opleiding en dienstverlening

Krijg grip op het beïnvloeden van je omstandigheden. Bij kiemtraject willen we waardevolle ondersteuning bieden bij het optimaliseren van prestaties. We helpen je bij het bereiken van duurzame persoonlijke of zakelijke veranderingen.
Go to persoonlijk begeleiding bij verandering

persoonlijk begeleiding bij verandering

Zijn je omstandigheden veranderd of voel je al een poosje de drang om het roer om te gooien? Voor iedereen die beter wil worden maar niets mankeert zijn er verscheidene programma`s om je persoonlijke situatie positief te beïnvloeden. Verandering kan gewenst of noodzakelijk zijn maar soms ook knap lastig bereikbaar. Op zo`n punt aanbeland kan een Kiemtrajectbegeleider veel voor je betekenen. Hij of zij kan je helpen om gewoontes te doorbreken en nieuwe patronen te ontwikkelen. Daarbij heb je de zekerheid dat essentiële aspecten voor het bereiken van resultaat aan bod komen. Zo bouw je samen aan grip op de omstandigheden en vergroot de kans op succesvolle verbeteringen in je leven. Een begeleider geeft richting aan bij het ontdekken en oplossen van de specifieke dingen die je weerhouden. Stapsgewijs en op verschillende niveau`s laat je los wat je ooit geholpen heeft en werk je ondertussen aan vaardigheden die je helpen bij het creëren van de gewenste omstandigheden. Gesprekken en praktische oefeningen brengen je bij zingeving en je kiem. Er komt een innerlijk proces op gang dat die kiem voedt met groei als resultaat. Je Kiemtraject begeleidingsprofessional beschikt over de kwalificaties om dergelijke processen op gang te brengen op een manier die bij jouw persoonlijkheid past. Daarbij leer je die methodiek duurzaam integreren en consequent toepassen. Waardoor je ook andere toekomstige situaties zelfstandig het hoofd kunt bieden. Want daar is het ons bij Kiemtraject natuurlijk om te doen!

Go to zakelijk leren & verbeteren in organisaties

zakelijk leren & verbeteren in organisaties

Geen mens is hetzelfde en dat geldt ook voor een team, afdeling of bedrijf. Organisatieontwikkeling draait om mensen. Daarom moeten we elkaar eerst leren kennen voordat we je verder kunnen helpen. Dit doen we door maatwerk introductieprogramma`s die afgestemd worden op de te bereiken omstandigheden. Vaak zijn deze opgebouwd uit een combinatie van activiteiten zoals een kennismakingsronde, intakegesprekken met leermomenten en een diagnose. Daarop wordt een vervolg traject gebaseerd dat kan bestaan uit workshops, sessies om kennis te delen, cursussen, opleidingen of inspiratie bijeenkomsten. Vanaf het begin wordt iedere ontmoeting zo ingericht dat deze inzichten brengt, kennis of vaardigheden oplevert of patronen tussen deelnemers doorbreekt. Van kennismaking tot diagnose. Van effectief samenwerken tot klantbeleving. Van kennisproductiviteit tot zelfsturing en management. De gevoelens die bovenkomen bij het loslaten van oude gewoontes worden bespreekbaar gemaakt. We faciliteren de aanleg van ontbrekende verbindingen en het herstellen van verbroken contacten. Praktische tips worden afgewisseld met het herontwerpen en implementeren van nieuwe structuren. Die door oefening duurzaam toegepast worden en waarvan de herhaling leidt tot integratie en automatisme. Een systematiek waarmee je energie opbouwt zodat je uiteindelijk zelf zonder begeleidingsprofessional weer verder kunt. Want daar is het ons bij kiemtraject om te doen!

Go to professioneel opleidingen voor begeleidingsdeskundigen

professioneel opleidingen voor begeleidingsdeskundigen

Opleidingsprogramma`s voor de professionele begeleider van ontwikkeling. Als coach, counselor, trainer, therapeut of opleider heb je de wens dat je cliënten na de geboden hulp zelfredzaam en evenwichtig verder kunnen met hun leven. Om dit te bereiken ben je expert in een bepaald gebied en volgde je een vakopleiding gericht op het begeleiden van cliënten. Kortom je beschikt over kennis, levenservaring en begeleidingsvaardigheden en staat klaar met raad en daad. Toch heb je soms het idee dat je cliënten nog beter en vooral duurzamer zou kunnen helpen. Een manier om hieraan te werken is te vinden in de holistische zingevingsmethodiek die omschreven is in het boek ‘….’. De programma`s bieden een verrijking van je begeleidingsvaardigheden of als je al over een breed scala beschikt een nieuwe invalshoek voor het reconstrueren van technieken waarmee je al jaren werkt. Je eigenheid van begeleiden uitbouwen waardoor je cliënten duurzaam zelfstandig resultaat bereiken binnen jouw vakspecialisme. Dat is waar het ons bij Kiemtraject om te doen is!

breng je bijdrage tot bloei – nieuws over ontwikkelen

schrijf je in om op de hoogte te blijven over energie voor verbeteren